----- Prędkości -----

Poniżej znajduje sie talela z podanymi oznaczeniami poszczególnych prędkości używanych w lotnictwie.

Skrót
Wersja angielska
Wersja polska
V1
takeoff decision speed
prędkość decyzji (o starcie)
V2
takeoff safety speed
bezpieczna prędkość startu
V2min
minimum takeoff safety speed
minimalna bezpieczna prędkość startu
Va
design maneuvering speed
projektowa prędkość manewrowa, prędkość brutalnego sterowania
Vb
design speed for maximum gust intensity
max. prędkość w atmosferze burzliwej
Vc
design cruise speed
projektowana prędkość przelotowa
Vd
design dive speed
projektowana prędkość nurkowania
Vdf
demonstration dive speed
demonstrowana prędkość nurkowania
Vf
design flap speed
projektowana prędkość dla klap
Vfc
maximum speed for stability characteristics
max. mrędkość zapewniająca "stabilne" własności lotne
Vfe
maximum flap-extended speed
max prędkość wypuszczania klap
Vh
maximum speed in level flight with maximum continuous power
maksymalna prędkość w locie poziomym na max. mocy trwałej
Vle
maximum landing-gear extended speed
max prędkość z wypuszczonym podwoziem
Vlo
maximum landing-gear operating speed
max prędkość wypuszczania/chowania podwozia
Vlof
lift-off speed
prędkość oderwania
Vmc
minimum control speed
min. prędkość lotu kontrolowanego
Vmca
minimum control speed with critical engine out of ground effect
min prędkość lotu sterowanego z niepracującym silnikiem krytycznym poza efektem wpływu ziemi
Vmcg
minimum control speed with critical engine out during takeoff run
minimalna prędkość sterowania z niepracującym silnikiem krytycznym podczas rozbiegu
Vmo
maximum operating speed
max prędkość użytkowania
Vmu
minimum unstick speed
.
Vne
Never-exceed speed
prędkość dopuszczalna
Vno
maximum structural cruise speed
max konstrukcyjna prędkość przelotowa
Vr
rotation speed
prędkość rotacji
Vref
reference speed for final approach, normally 1.3Vso
prędkość progowa, zwykle 1.3Vso
Vso
stall speed in landing configuration
minimalna prędkość lotu ustalonego w konfiguracji do lądowania
Vs1
minimum steady flight speed in specific configuration
minimalna prędkość lotu ustalonego w "określonej" konfiguracji
Vsse
minimum safe single-engine speed
minimalna bezpieczna prędkość lotu na jednym silniku
Vtoss
takeoff safety speed for Category A rotorcraft
bezpieczna prędkość startu dla samolotów Kategorii A
Vx
best angle-of-climb speed
prędkość max. gradientu wznoszenia
Vxse
best single-engine angle-of-climb speed
prędkość max. gradientu wznoszenia na jednym silniku
Vy
best rate-of-climb speed
prędkość max. prędkości wznoszenia
Vyse
best single-engine rate-of-climb speed
prędkość max. prędkości wznoszenia na jednym silniku