----- COPYRIGHT (C) -----

      Cała zawartość stron witryn internetowych www.aviation.home.pl. w tym tekst, grafika, logo, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz oprogramowanie (*), stanowi własność Rafała Biedrzyckiego i Łukasza Krajnika, współwłaścicieli domeny, i jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie (C).

      Zawartość oraz oprogramowanie witryn internetowych www.aviation.home.pl. nie mogą być reprodukowane, modyfikowane, dystrybuowane, transmitowane, kopiowane, wykorzystywane w pokazach lub prezentacjach ani też wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób bez wiedzy i wyraźnej zgody właścicieli serwisu www.aviation.home.pl.

Podmioty wymienione poniżej posiadają prawo jedynie do publikacji treści i zdjęć w zakresie określonym dwustronnym porozumieniem.:
     - ...

(*) wyjątek stanowią części oznaczone prawem autorskim innej osoby/instytucji.

----- ZNAKI HANDLOWE -----

      Nazwy i znaki handlowe (logo)(*)www.aviation.home.pl. nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej w ramach witryny www.aviation.home.pl. przez Rafała Biedrzyckiego i Łukasza Krajnika, lub są używane w sposób, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd osób trzecich, lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzyłby niekorzystny wizerunek lub narażał dobre imię Rafała Biedrzyckiego i Łukasza Krajnika.

      W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystywanie nazw, logo lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach witryny internetowej www.aviation.home.pl. należy kontaktować się z Rafałem Biedrzyckim lub Łukaszem Krajnikiem wyłącznie poprzez e-mail: copyright@aviation.home.pl

(*) logo znajdujące sie na stronie głównej serwisu