----- Krąg nadlotniskowy -----

      Generalnie mówiąc o lataniu mamy na myśli loty nadlotniskowe, loty do strefy pilotażu oraz loty po trasie i przeloty. Loty nadlotniskowe, jak nietrudno się domyśleć odbywają się nad lotniskiem lub lądowiskiem i polegają na poruszaniu się nad jego terenem. Loty do strefy pilotażu, zwane w skrócie "do strefy" są z reguły lotami szkolnymi lub treningowymi gdzie na obszarze ograniczonym minimum trzema punktami można wykonywać tego typu loty bez obawy, że komuś będziemy przeszkadzać (z reguły każde lotnisko, na którym odbywa się szkolenie lub trening ma wyznaczone, co najmniej jedną taką strefę). Loty po trasie oraz przeloty są lotami nawigacyjnymi wykonywanymi bądź w tzw. rejonie lotniska bądź też poza nim. Lot po trasie od przelotu różni się tym, że w przypadku tego drugiego musimy wylądować na obcym (innym niż miejsce startu) lotnisku.

      Loty nadlotniskowe są przedszkolem latania jako takiego w ogóle. Każdy pilot, czy to małego samolotu lub szybowca, czy też kapitan 747 zetknął się z tego typu lotami i musi je umieć wykonywać. Ponieważ chaos jest w lotnictwie zjawiskiem niepożądanym, aby uniknąć go w przypadku tego typu lotów wprowadzono zasadę poruszania się w przestrzeni nad lotniskiem. Ustalono, że ruch nad lotniskiem powinien odbywać się po tzw. kręgu nadlotniskowym.

      Typowy krąg nadlotniskowy ma postać prostokątna, po którego bokach wykonujemy lot. Prostokąt ten ustawiony jest dłuższym bokiem wzdłuż kierunku startu i lądowania (pasa startowego). W zależności od tego, w którą stronę będziemy wykonywać zakręty krąg nadlotniskowy może być prawy (zakręty wykonuje się w prawo) lub lewy. Schemat typowego kręgu nadlotniskowego pokazany jest na poniższym rysunku.

Lot po kręgu nadlotniskowym odbywa się następująco.:

      Po starcie utrzymujemy kurs pasa, przechodzimy na wznoszenie i kontynuujemy je aż do osiągnięcia wysokości 100-150 m np. Na tej wysokości rozpoczynamy wykonywanie I zakrętu. Pierwszą czynnością jest sprawdzenie czy przestrzeń wokół nas jest wolna, dalej patrzymy "po skrzydle" w stroną, w którą będziemy wykonywali zakręt, wybieramy jakiś charakterystyczny obiekt na horyzoncie (może to być las, zbiornik wodny, dom, komin czy cokolwiek innego łatwego do zauważenia) w kierunku, którego będziemy lecieli po wykonaniu zakrętu, a następnie wykonujemy zakręt pamiętając o wyprowadzeniu z niego na ten wybrany obiekt. Po wykonaniu tego zakrętu lecimy w kierunku II zakrętu utrzymując zadane parametry wznoszenia. Moment wykonania II zakrętu możemy określić przez ocenę kąta pomiędzy kierunkiem lotu a linią wzroku skierowanego na pas startowy. Przyjmuje się, że kąt ten powinien wynosić około 45-50°. Sposób wykonania zakrętu jest identyczny jak w wypadku pierwszego zakrętu. Po wykonaniu II zakrętu wznosimy się do lub utrzymujemy (o ile się udało uzyskać wcześniej) wysokość 300 m np. Te 300 m, to taka standardowa, można by nawet powiedzieć, że szkolna wysokość lotu po kręgu, choć dopuszcza się też lot po kręgu na wysokości 200, czy nawet 150 m. Lot poniżej 150 m powinien być stosowany tylko w sytuacjach szczególnych np. gdy mamy takie zadanie do wykonania lub pogoda nie pozwala na większą wysokość lotu.

      Po wykonaniu drugiego zakrętu znajdujemy się na kierunku lotu "z wiatrem", na którym powinniśmy złożyć meldunek do kierownika lotów i uzyskać nr w kolejce do lądowania (szczegóły zostaną przedstawione w części dotyczącej frazeologii) i wykonujemy lot w kierunku III zakrętu.

      Wykonania III zakrętu jest szczególnie ważne, gdyż to od niego zależy czy prawidłowo rozpoczniemy manewr zniżania i lądowania. Aby właściwie wybrać miejsce rozpoczęcia III zakrętu należy ocenić kąt pomiędzy kierunkiem lotu linią wzroku skierowaną na miejsce planowanego przyziemienia. Kąt ten powinien wynosić około 45°. Pamiętając o technice wykonywanie poprzednich zakrętów rozpoczynamy III zakręt. Ważne w tym zakręcie jest to, że należy wykonywać go w poziomie, (czyli bez wznoszenia, ani opadania). Po wykonaniu tego zakrętu przygotowujemy się do lądowania (redukujemy prędkość, wypuszczamy klapy wg instrukcji użytkowania, itp.) i rozpoczynamy zniżanie. Prawidłowo zaplanowany i zrobiony III zakręt, powinien pozwolić nam na swobodne zniżanie z prędkością opadania nieprzekraczającą 3 m/ aż do IV zakrętu, który wykonujemy na wysokości nie mniejszej niż 150 m.

      IV zakręt rozpoczynamy tak, aby po jego zakończeniu znaleźć się na osi pasa (zależne to jest od typu samolotu, ale z pewną dokładnością można przyjąć, że winniśmy zacząć go robić, gdy nasz wzrok skierowany będzie pod kątem 20-30 stopni do kierunku lądowania).
Po wyprowadzeniu z tego zakrętu znajdujemy się już na prostej do lądowania. Redukujemy prędkość, wypuszczamy klapy do lądowania, sprawdzamy wszystkie niezbędne systemy i zgłaszamy zamiar lądowania. Po uzyskaniu zgody podejmujemy ostateczną decyzję i informujemy o lądowaniu bądź odchodzimy na drugi krąg, jeżeli lądowanie mogłoby się okazać niemożliwe lub spowodować sytuację niebezpieczną.
O ile pozwala na to typ samolotu (w większości małych samolotów tłokowych jest to możliwe) w locie po kręgu powinniśmy utrzymywać prędkość około 150 km/h.

      Lot po kręgu jest z reguły rozpoczęciem i zakończeniem każdego lotu. To z kręgu właśnie należy odchodzić na trasę lub lecieć do strefy. Generalnie powinno się to robić z pozycji "nad znakami", czyli nad pasem startowym, ale w zależności od kierunku odlotu dopuszcza się inne wyjścia z kręgu, które jednak robi się w miejscu wykonywania zakrętów I, II lub III. Również wracając z lotu po trasie lub ze strefy należy wejść w krąg i tak jak poprzednio powinno się to robić w pozycji "nad znakami", ale dopuszcza się także wejście do II, III lub rzadziej IV zakrętu w zależności od kierunku, z którego dolatujemy i wysokości, na jakiej lecimy.